Ειδικότητα: Ειδικός Αλλεργιολόγος Τηλέφωνο: 2310911088/6974782249 Διεύθυνση: Παπαναστασίου Αλέξανδρου 31, Θεσσαλονίκη, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Email: dr.johnsidiropoulos@gmail.com Ιστοσελίδα:  Υπηρεσίες   Βραβεία – Διακρίσεις – Πιστοποιήσεις   Ωράριο Λειτουργίας Ημέρα […]