Ειδικότητα: Ογκολόγος – Ακτινοθεραπεύτρια Τηλέφωνο: 2310237772 / 6977129999 Διεύθυνση: Αριστοτέλους 21, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Email: lazaridoupan@gmail.com Ιστοσελίδα:  Υπηρεσίες   Βραβεία – Διακρίσεις – Πιστοποιήσεις   Ωράριο […]